Sneller uit de WW? De uitstroom van Oost-Europese arbeidsmigranten vergeleken met Nederlandse werklozen

Anita Strockmeijer, Paul de Beer en Jaco Dagevos

De laatste tijd zijn er in de media berichten verschenen over onrechtmatig WW-gebruik door Poolse arbeidsmigranten. In dit artikel staat de uitstroom uit de WW van deze groep migranten centraal. Met duuranalyses onderzoeken we op basis van registratiedata de factoren die bijdragen aan verschillen in verblijfsduur in de WW tussen groepen en de reden van uitstroom uit de WW. De resultaten laten zien dat de achtergrondkenmerken van Oost-Europese arbeidsmigranten, het gaat vaak om jongeren, ze hebben een korter arbeidsverleden en daarmee een korter uitkeringsrecht, eraan bijdragen dat zij sneller uit de uitkering stromen. Binnen de maximale duur van de uitkering vinden Oost-Europese arbeidsmigranten – gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken – net als alle andere migrantengroepen minder vaak een nieuwe baan dan Nederlandse werklozen.