Besluitvorming, financialisering en sociale ongelijkheid

Spreiding contractuele loongroei tussen bedrijfstakken beperkt

Hendrikx, Hein; Euwals, Rob; Mellens, Martin

Verschillende instellingen hebben gepleit voor grotere sectorale verschillen in loongroei in Nederland. In dit artikel onderzoeken we hoe de spreiding van de contractuele loongroei tussen bedrijfstakken zich heeft ontwikkeld over de afgelopen vijftien jaar. We laten zien dat er geen sprake is van een toename in de spreiding. Ook vinden we dat verschillen in bedrijfstakspecifieke omstandigheden een relatief beperkte invloed hebben op de contractuele loongroei vergeleken met de invloed van de algemene macro-economische ontwikkeling.