Mens met brander en hand met hamer

Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan autochtone Nederlandse werknemers?

Anita Strockmeijer, Paul de Beer en Jaco Dagevos

De grote toename van Oost-Europese migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft geleid tot zorgen over hun mogelijke claim op Nederlandse werkloosheidsuitkeringen (WW). We onderzoeken met een decompositieanalyse de verschillen in de WW-instroom tussen
migranten en autochtone Nederlandse werknemers door de registratiegegevens van alle werknemers in Nederland in 2015 te analyseren. De resultaten laten zien dat Oost-Europese migranten, net als andere migranten, vaker een werkloosheidsuitkering ontvangen dan autochtone werknemers. Dit verschil kan grotendeels worden toegeschreven aan baankenmerken. Door het werkloosheidsrisico in de analyse mee te nemen, blijkt de instroom in de WW van de niet-werkenden veel kleiner dan bij autochtone Nederlanders.