Crisis en inkomensverdeling, macro-economie in historisch perspectief

Van eigenzinnig ingenieur naar sociaal econoom: Jan Goudriaan jr. (1893-1974)

Fase, Martin

Tijdens het interbellum vond in Nederland een debat plaats tussen Goudriaan en Tinbergen. Inzet was de meest toereikende methode van economische analyse. Dit debat kreeg een vervolg bij het verschijnen van de monografie door Goudriaan met zijn kwantitatieve economische analyse in tijden van economische neergang en de mogelijke beleidsreactie. Goudriaan verwierp Tinbergens modelmatige benadering ten gunste van zijn eigen globale kwantitatieve werkwijze. Beiden waren voorstander van het gebruik van de wiskunde en statistiek en daarin geschoold. Verrassend is dat Goudriaan in zijn argumentatie voorbijging aan belangrijk statistisch werk van een andere Nederlander, zijn iets jongere tijdgenoot en Nobelprijswinnaar in 1975, T.C. Koopmans. Deze zou belangrijke bijdragen leveren aan de grondslagen van de schatting van econometrische modellen waarvan Goudriaan afkerig was.