Arbeidsparticipatie

Veranderende prikkels in de sociale werkvoorziening

Koot, Patrick; Desczka, Sabine

De sociale werkvoorziening in Nederland is volop in beweging. In 2008 is de wetgeving gemoderniseerd om enkele acuut gevoelde problemen aan te pakken. Verder heeft de commissie fundamentele herbezinning Wsw in 2008 een advies uitgebracht over de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening en andere regelingen voor personen met een arbeidshandicap. In dit artikel gaan we in op de prikkels in de sw na de modernisering van de wetgeving. Op basis van theoretische overwegingen en de ervaringen van verschillende SW-bedrijven, gemeenten en werkvoorzieningschappen worden de risico's van prikkels geanalyseerd. Verder wordt gekeken of de doelstellingen van de modernisering behaald worden.