65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

Verzekerde marktmacht

Hinloopen, Jeroen

Dit artikel is de rede die door Jeroen Hinloopen is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Industrial Organization aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde der Universiteit van Amsterdam op 20 mei 2010.