Economisch denken in beweging

Waarom geschiedenis van het economisch denken?

Mosselmans, Bert; Gassler, Robert Scott

In deze bijdrage vragen we ons af waarom we de geschiedenis van het economisch denken eigenlijk nodig hebben. We stellen immers vast dat de belangstelling voor dit vakgebied tanende is. Uit een aantal episodes uit de geschiedenis van het economisch denken trachten we lessen te trekken. We bespreken de problematiek rond het egoïsme van de 'homo economicus', de rol van veilingmeesters in de theorie van het algemeen evenwicht, het ontstaan van de Phillipscurve, de eerste curven van vraag en aanbod en de huidige recessie. We besluiten onder meer dat kennis van de geschiedenis van het economisch denken economisch dogmatisme kan bestrijden, tijdverlies kan voorkomen, vergeten inzichten kan bovenhalen, de vooruitgang van de economische wetenschap kan bevorderen en misschien zelfs oplossingen bieden voor hedendaagse economische problemen.