Woningmarkt

Waarom sommigen liever leraar worden en anderen beter geen bankier kunnen worden

Dohmen, Thomas

Dit artikel laat zien dat mensen, op basis van hun economische kernvoorkeuren, een incentive-structuur selecteren, bijvoorbeeld door hun keuze voor een opleiding of beroep of tot een systematische zelfselectie in bepaalde bedrijven en organisaties. Via zelfselectie leidt heterogeniteit in voorkeuren tot waarneembare verschillen onderwijskeuzes, beroepskeuzes en arbeidsmarktuitkomsten. Dit mechanisme biedt een nieuw perspectief waarmee wetenschappers belangrijke fenomenen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt kunnen verklaren. Incentive-systemen bepalen welke type werknemer zich aangetrokken voelt tot een sector, bedrijf of organisatie. Dit heeft belangrijke beleidsimplicaties.