Economisch denken in beweging

Wat kunnen we leren van evolutie?

Vromen, Jack

Wat is het gevolg van het serieus nemen van evolutie voor economische theorievorming? Dit artikel onderzoekt wat verschillende groepen economen hiervan vinden. Drie hiervan staan centraal: conservatieven, revisionisten en revolutionairen. Wat deze groepen onderscheidt is de mate waarin ze van mening zijn dat evolutie aanpassing van de standaard micro-economie noodzakelijk maakt. Het artikel onderzoekt wat deze groepen tot hun standpunt brengt. Vervolgens komt de normatieve vraag aan de orde wie er gelijk heeft. Dit is de opmaat voor de bespreking van recente ontwikkelingen in de evolutionaire economie. Het antwoord op de vraag wat evolutie voor de economische theorie betekent is niet eenduidig, omdat het begrip evolutie door de verschillende groepen anders wordt ingevuld. Een les die uit de recente ontwikkelingen kan worden getrokken is dat de beïnvloeding tussen evolutie en economie geen eenrichtingsverkeer is. De standaard economische theorie vindt inmiddels toepassing in verschillende biologische disciplines. Er is kortom sprake van toenemend disciplineoverschrijdend verkeer in beide richtingen.