Minithema: Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Weinig scholing, weinig toekomst? Mechanismen van vraag en aanbod bij laagopgeleiden

Vrooman, Cok; Josten, Edith; Echtelt, Patricia van

De wetenschappelijke literatuur over mechanismen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt leert dat laagopgeleiden niet uitsluitend baanvaardigheden ontberen. Ook discriminatie, problematische thuisomstandigheden en een slechte gezondheid zijn van belang voor de plek die zij op de arbeidsmarkt bereiken. Tekorten die niet het gerealiseerde onderwijspeil betreffen, maar andere hulpbronnen, zoals financiele kwetsbaarheid, zwakke sociale netwerken en onvoldoende besef van culturele codes, spelen eveneens een rol. Scholingsbeleid is daarom nodig, maar niet voldoende om de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zeker te stellen.