Themanummer: Afscheid Coen Teulings

Financiële sector - wat weten we?

Boot, Arnoud

De financiële sector lijkt de laatste decennia door grote verwevenheid en complexiteit instabieler geworden. Deze instabiliteit is een belangrijke oorzaak geweest van de huidige crisis. Macro-economische instabiliteit en de profilering van financiële markten spelen een belangrijke rol. Deze bijdrage vergelijkt de huidige crisis met die van de jaren 20 en 30. Ook toen was er sprake van macro-economische instabiliteit en technologische ontwikkelingen die tot financiële instabiliteit leidden. Uiteindelijk werd hard ingegrepen in de structuur van het bankwezen. Hoe het gaat aflopen met de huidige crisis is onzeker. De complexiteit en onzekerheid rond de financiële sector is groot. Dat maakt dat het ontwerpen van een nieuwe blauwdruk voor de financiële sector buitengewoon ingewikkeld.