Onderwijs

Goed beleid loont: de maatschappelijke kosten en baten van het verminderen van voortijdige schooluitval

Wilkens, Mathijn; Cuelenaere, Boukje

In het schooljaar 2007/2008 verlieten 48.800 scholieren de school zonder startkwalificatie. Het redden van deze jongeren wordt verondersteld hoge maatschappelijke baten met zich mee te brengen. In een maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt dat de baten inderdaad hoger zijn dan de kosten, er van uitgaande dat de beleidsdoelstelling van vermindering van het aantal VSV-ers naar 35.000 in 2012 wordt gehaald. Deze baten zijn voornamelijk geconcentreerd bij lonen en belastinginkomsten. Het effect van onderwijs op zachtere factoren als gezondheid en criminaliteit is relatief klein. De baten op de terreinen maatschappelijke participatie en integratie zijn niet te kwantificeren.