Onderwijs

Onderwijs

2009 jaargang 3(3)
tpedigitaal logo

Inhoudsopgave

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina i-ii

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Inleiding: Marktmeesters in het onderwijs?

de Moor, André; Rouw, Rien

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 1-5

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Voortijdige schoolverlaters: Aanleiding en kansen op de arbeidsmarkt

Meng, Christoph; Coenen, Johan; Ramaekers, Ger; Büchner, Charlotte

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 6-27

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Goed beleid loont: de maatschappelijke kosten en baten van het verminderen van voortijdige schooluitval

Wilkens, Mathijn; Cuelenaere, Boukje

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 28-45

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Hogere lonen voor leerkrachten: wat levert het op?

Minne, Bert; Webbink, Dinand

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 46-64

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Concurrentie en kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs

de Moor, André

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 65-79

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Is er een economische reden voor een fusietoets in het onderwijs?

Waterreus, Ib

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 80-102

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Onderbenutting van mbo'ers nuttig op de arbeidsmarkt?

Coenen, Johan; Cörvers, Frank; Fouarge, Didier; Meng, Christoph; Nelen, Annemarie

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 103-123

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

De toegevoegde waarde van de Associate degree

de Graaf, Djoerd

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 124-137

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Pensioenmarkten in spannende tijden

van der Lecq, Fieke

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 138-157

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Zoektheorie: De onzichtbare hand zichtbaar maken

Gautier, Pieter

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 158-176

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Het gehele nummer

TPEdigitaal 2009 jaargang 3(3) pagina 1-176

Artikel PDF