Minithema: Veldexperimenten voor Beleid

Praktische problemen bij veldexperimenten

Gerritsen, Sander; Prufer, Patricia

In opdracht van het ministerie van OCW voert het Centraal Planbureau (CPB) regelmatig veldexperimenten uit. De auteurs geven een aantal voorbeelden van veldexperimenten die het CPB recentelijk heeft uitgevoerd en op dit moment uitvoert. Ze sluiten het stuk af met een paar aanbevelingen: (1) er moet een geloofwaardige controlegroep worden gevormd, (2) commitment van alle betrokken partijen bij het veldexperiment is noodzakelijk, (3) er moeten gegevens worden verzameld om het experiment te monitoren, (4) het is nuttig informatie te verzamelen over onderliggende mechanismen van het effect van het experiment, (5) het is nuttig om voorafgaande aan een gerandomiseerd experiment een poweranalyse uit te voeren.