Minithema: Veldexperimenten voor Beleid

Veldexperimenten in de praktijk: opzet, uitvoering en analyse

Ketel, Nadine; Vriend, Sandra

Veldexperimenten vormen, mits correct uitgevoerd, een overtuigende methode om het causale effect van een interventie te schatten. In dit praktisch ingestoken artikel worden aandachtspunten besproken die van belang zijn bij de opzet en uitvoering van experimenten. Aan de hand van een drietal veldexperimenten met uiteenlopende beleidsvraagstukken worden deze aandachtspunten toegelicht en wordt besproken hoe hiermee, zowel in de opzet als in de data-analyse, rekening gehouden kan worden.