Energiebeleid, duurzaamheid en groene groei

Energiebeleid, duurzaamheid en groene groei

2015 jaargang 9(2)
tpedigitaal logo

Inhoudsopgave

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina i-ii

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Colofon

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina iii-iv

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Inleiding: Energie en economie

Boot, Pieter; Koutstaal, Paul

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 1-7

Artikel PDF

tpedigitaal logo

De opgaven en kansen van Conference of Parties 2015 in Parijs

Hof, Andries; Vuuren, Detlef van; Elzen, Michel den; Roelfsema, Mark

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 8-19

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Kosten en baten van klimaatbeleid

Hof, Andries

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 20-34

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

Koutstaal, Paul; Sijm, Jos

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 35-51

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Condities voor een grotere rol van energiecooperaties in hernieuwbare elektriciteitsopwekking

Elzenga, Hans; Schwencke, Anne Marieke

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 52-61

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Beleid voor innovaties in de elektriciteitssector

Huygen, Annelies

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 62-78

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

De rol van gas in de Nederlandse energiehuishouding op de korte en lange termijn

Joode, Jeroen de

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 79-90

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Zoeken naar zekerheden. Een essay over de Nederlandse energievoorziening

Linde, Coby van der

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 91-97

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Effectiviteit van het Nederlandse energiebeleid in 2007-2012: productiesubsidies voor hernieuwbare energie

Hof, Bert; Kocsis, Viktoria

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 98-110

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Naar een duurzame energievoorziening in onzekere tijden

Boot, Pieter

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 111-128

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

De energietransitie kent geen blauwdruk: wat Nederland kan leren van zijn buurlanden

Notenboom, Jos; Ybema, Remko

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 129-148

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Groene groei: hoe bereiken we dat?

Butter, Frank den; Kocsis, viktoria; Tieben, Bert

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 149-165

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Het gehele nummer

TPEdigitaal 2015 jaargang 9(2) pagina 1-165

Artikel PDF